Více než 10000 produktů skladem

Ochrana zdraví

Ochrana zdraví

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

§ 4a - Ztráta tekutin

(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.

Při posuzování daňové účinnosti výdajů spojených s nákupem a spotřebou těchto nápojů se rozlišuje, zda se jedná o poskytování ochranných nápojů, které je povinností zaměstnavatele uloženou ustanovením § 104 odst. 4 a 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 68/2010 Sb. nebo o dobrovolné poskytování ostatních nealkoholických nápojů. Výdaje spojené s poskytováním ochranných nápojů jsou výdaji daňově uznatelnými. Výdaje spojené s poskytováním ostatních nealkoholických nápojů jsou naopak výdaji daňově neuznatelnými.

Mineralizované nápoje

Ochranné mineralizované nápoje.
od 3.91 Kč

Resveratrol, 120 tablet
80 mg/tbl.

Resveratrol je účinnou látkou nacházející se v hroznech. Je účinným spojencem v boji proti stárnutí i ...
od 198.35 Kč
Zobrazuji 1 až 2 z 2 položek